Úvodní strana » Informační list

Informační list

logo_ZS_Trojska INFORMAČNÍ LIST ZŠ  -  školní rok 2017/2018

 

Název školy: Základní škola, Praha 7, Trojská 110

Adresa školy : Trojská 110/211, 171 00 Praha - Troja

Zřizovatel: MČ Praha – Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha – Troja

 

Jednotlivé součásti školy: Základní škola

                                           Školní družina

 

Telefon ústředna: 233540142

ředitel: 602953575

e-mail: zstrojska@atlas.cz

internet. adresa: www.zstrojska.com

 

Ředitel: Mgr. Alois Pacík

 

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Kateřina Tůmová

 

Výchovný poradce: Mgr. Kateřina Tůmová

 

Speciální pedagog: Mgr. Irena Mýtinová

 

Školní metodik prevence: Mgr. Irena Mýtinová

 

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program je zaměřený na výuku anglického jazyka, jehož výuka je od  ročníku. Dalšími prioritami je výuka hry na flétnu od 1. ročníku, příprava žáků k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia a výjezdy na školy v přírodě

 

 

Kapacita ZŠ

(dle rozhodnutí)

Počet

tříd (celkem)

Počet žáků

(celkem)

Počet

tříd / žáků

I. stupně ZŠ

Počet

tříd / žáků

II. stupně ZŠ

Z toho počet speciálních tříd / žáků

Počet 1. tříd / žáků

Prům. počet žáků v běžných tř.

130

 

5

127

5

0

 

0

 

1/30

 

25,4

 

 

Tab.- počet tříd a žáků ZŠ ve škol. r. 2016/2017

 

Tab. – přípravná třída pro děti se sociálním znevýhodněním ve škol. r. 2016/2017

Počet tříd

Počet dětí

0

 

0

 

 

Tab. - počet odděl. a žáků ŠD, ŠK ve škol. r. 2016/2017

Školní družina

Školní klub

Počet oddělení

Počet žáků

Počet oddělení

Počet žáků

5

 

111

 

0

 

0

 

 

Tab. ŠJ- počet přihlášených dětí/žáků ve škol. r. 2016/2017

Školní jídelna – počet přihlášených dětí/žáků

z MŠ

ze ZŠ

ze SŠ

 

 

 

 

 

 

Škola neprovozuje jídelnu. Na základě smlouvy se zřizovatelem vaří SODEXO

 

Počet mimopražských žáků navštěvujících ZŠ (počet žáků vždy z konkrétního kraje):

 

7 - všichni Středočeský

 

Rozšířená výuka: Není

Výuka cizích jazyků: Anglický jazyk od 1. ročníku

Speciální třídy :0

Volitelné předměty:0

Nepovinné předměty: náboženství

Kroužky nabízené ZŠ: keramika, hra na flétnu, hra na kytaru, dramatický, sportovní, šachy, anglický jazyk, výtvarný, judo, taichi, anglická družina

Specifika ZŠ: Základní škola s pěti třídami 1. stupně zaměřená na výuku anglického jazyka

 

V Praze dne: 9. října 2017                                         ……………………………………  

podpis ředitele školy a razítko školy

 

 

 

Základní škola Trojská 110

IČ:70997365

IZO:102237786

Bankovní účet:
163045588/0600

Datová schránka:
8i9mrdi

Školská rada:

skrad.zstrojska@atlas.cz

Pedagogická poradna:

spp.zstrojska@atlas.cz

Jídelna - Sodexo
Renata Žídková
233541614

provoz.skola.troja.fms.cz@sodexo.com