Úvodní strana » Rozpočet

ROZPOČET

  Rozpočet na rok 2019 v Kč
     
  Základní škola, Praha 7, Trojská 110
     
řádek Ukazatel rozpočet na rok 2019 
A.  Náklady celkem 10 299 000,00
1. Spotřeba materiálu (501) 100 000,00
2. DDHM 200 000,00
3 Spotřeba energií (502) 320 000,00
4 Vodné,stočné (502) 25 000,00
5 Opravy a udržování (511)  150 000,00
6. Náklady na reprezentaci  0,00
7. Cestovné (512) 0,00
8. Ostatní služby  (518) 360 000,00
9. Mzdové náklady  (521) 6 572 000,00
10. Sociální pojištění  (524-528) 2 371 000,00
11. Daně a poplatky (531-538) 10 000,00
12. Odpisy majetku (551) 5 000,00
13. Ostatní náklady  - kraj  (5..) 158 000,00
14. Projekt Edison 18 000,00
15. Projekt Čtenářský klub 10 000,00
B. Výnosy celkem 10 299 000,00
1. Příspěvek zřizovatele (672) 928 000,00
2. Příspěvek z jiných zdrojů (672) 9 101 000,00
3. Ostatní výnosy (6..) 270 000,00
  Doplňkové údaje  
  Použití investičního fondu (416) 100 000,00
  Použití rezervního fondu 0,00
  Použití fondu odměn (411) 0,00
     
     
Zpracovala: Bakulová Mgr. Alois Pacík
    ředitel školy
     
Vyvěšeno na internetových stránkách organizace dne:   25.3.2019
  Střednědobý výhled rozpočtu - rok 2020 a 2021
       
  Základní škola, Praha 7, Trojská 110  
       
řádek Ukazatel rozpočet na rok 2020 rozpočet na rok 2021
A.  Náklady celkem 10 271 000,00 10 271 000,00
1. Spotřeba materiálu (501) 100 000,00 100 000,00
2. DDHM 193 000,00 193 000,00
3 Spotřeba energií (502) 320 000,00 320 000,00
4 Vodné,stočné (502) 25 000,00 25 000,00
5 Opravy a udržování (511)  150 000,00 150 000,00
6. Náklady na reprezentaci  0,00 0,00
7. Cestovné (512) 0,00 0,00
8. Ostatní služby  (518) 360 000,00 360 000,00
9. Mzdové náklady  (521) 6 572 000,00 6 572 000,00
10. Sociální pojištění  (524-528) 2 371 000,00 2 371 000,00
11. Daně a poplatky (531-538) 10 000,00 10 000,00
12. Odpisy majetku (551) 12 000,00 12 000,00
13. Ostatní náklady  - kraj  (5..) 158 000,00 158 000,00
14. Projekt Edison 0,00 0,00
15. Projekt Čtenářský klub 0,00 0,00
B. Výnosy celkem 10 271 000,00 10 271 000,00
1. Příspěvek zřizovatele (672) 900 000,00 900 000,00
2. Příspěvek z jiných zdrojů (672) 9 101 000,00 9 101 000,00
3. Ostatní výnosy (6..) 270 000,00 270 000,00
  Doplňkové údaje    
  Použití investičního fondu (416) 100 000,00 50 000,00
  Použití rezervního fondu 0,00 0,00
  Použití fondu odměn (411) 0,00 0,00
       

Základní škola Trojská 110

IČ:70997365

IZO:102237786

Bankovní účet:
163045588/0600

Datová schránka:
8i9mrdi

Školská rada:

skrad.zstrojska@atlas.cz

Pedagogická poradna:

spp.zstrojska@atlas.cz

GDPR

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů : Operátor ICT,a.s. Dělnická 213/12, Praha 7 Holešovice, 170 00 e-mail: dpo@operatorict.cz tel.: 246030971