Úvodní strana » Rozpočet

Rozpočet

  Návrh rozpočtu na rok 2018 v Kč  
     
  Základní škola, Praha 7, Trojská 110  
     
řádek Ukazatel rozpočet na rok 2018
A. Náklady celkem 6 287 800,00
1. Spotřeba materiálu (501) 250 000,00
2. Spotřeba energií (502) 320 000,00
3. Vodné,stočné (502) 25 000,00
4. Opravy a udržování (511) 144 000,00
5. Náklady na reprezentaci 1 000,00
6. Cestovné (512) 0,00
7. Ostatní služby (518) 360 000,00
8. Mzdové náklady (521) 4 800 000,00
9. Sociální pojištění (524-528) 172 800,00
10. Daně a poplatky (531-538) 10 000,00
11. Odpisy majetku (551) 45 000,00
12. Ostatní náklady - kraj (5..) 160 000,00
B. Výnosy celkem 6 287 800,00
1. Příspěvek zřizovatele (672) 900 000,00
2. Příspěvek z jiných zdrojů (672) 5 132 800,00
3. Ostatní výnosy (6..) 255 000,00
  Doplňkové údaje  
  Použití investičního fondu (416) 100 000,00
  Použití rezervního fondu 0,00
  Použití fondu odměn (411) 0,00
     
Střednědobý rozpočet na roky 2019 a 2020    
  Výnosy 6287000
  Náklady 6287000
     
Zpracovala: Bakulová   Mgr. Alois Pacík
    ředitel školy
     
Vyvěšeno na internetových stránkách organizace dne: 27.4.2018    

 

Základní škola Trojská 110

IČ:70997365

IZO:102237786

Bankovní účet:
163045588/0600

Datová schránka:
8i9mrdi

Školská rada:

skrad.zstrojska@atlas.cz

Pedagogická poradna:

spp.zstrojska@atlas.cz

GDPR

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů : Operátor ICT,a.s. Dělnická 213/12, Praha 7 Holešovice, 170 00 e-mail: dpo@operatorict.cz tel.: 246030971