Úvodní strana » Rozpočet

Rozpočet

  Rozpočet na rok 2019 v Kč
     
  Základní škola, Praha 7, Trojská 110
     
řádek Ukazatel rozpočet na rok 2019
A.  Náklady celkem 6 287 800,00
1. Spotřeba materiálu (501) 200 000,00
2. DDHM 125 000,00
3 Spotřeba energií (502) 320 000,00
4 Vodné,stočné (502) 25 000,00
5 Opravy a udržování (511)  94 000,00
6. Náklady na reprezentaci  1 000,00
7. Cestovné (512) 0,00
8. Ostatní služby  (518) 360 000,00
9. Mzdové náklady  (521) 4 800 000,00
10. Sociální pojištění  (524-528) 172 800,00
11. Daně a poplatky (531-538) 10 000,00
12. Odpisy majetku (551) 20 000,00
13. Ostatní náklady  - kraj  (5..) 160 000,00
B. Výnosy celkem 6 287 800,00
1. Příspěvek zřizovatele (672) 900 000,00
2. Příspěvek z jiných zdrojů (672) 5 132 800,00
3. Ostatní výnosy (6..) 255 000,00
  Doplňkové údaje  
  Použití investičního fondu (416) 200 000,00
  Použití rezervního fondu 50 000,00
  Použití fondu odměn (411) 0,00
     
     
Zpracovala: Bakulová Mgr. Alois Pacík
    ředitel školy
     
Vyvěšeno na internetových stránkách organizace dne:   19.2.2019

 

Základní škola Trojská 110

IČ:70997365

IZO:102237786

Bankovní účet:
163045588/0600

Datová schránka:
8i9mrdi

Školská rada:

skrad.zstrojska@atlas.cz

Pedagogická poradna:

spp.zstrojska@atlas.cz

GDPR

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů : Operátor ICT,a.s. Dělnická 213/12, Praha 7 Holešovice, 170 00 e-mail: dpo@operatorict.cz tel.: 246030971