Úvodní strana » Studijní výsledky

Studijní výsledky

Přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia

Školní rok 2016/2017

Počet žáků 5. ročníku: 27

 Státní gymnázia - 9 žáků, z toho 6 žáků přijato na 2 školy
Soukromá gymnázia - 6 žáků

Matematická třída na ZŠ - 2 žáci

Česká školní inspekce

 

 

Základní škola Trojská 110

IČ:70997365

IZO:102237786

Bankovní účet:
163045588/0600

Datová schránka:
8i9mrdi

Školská rada:

skrad.zstrojska@atlas.cz

Pedagogická poradna:

spp.zstrojska@atlas.cz

Jídelna - Sodexo
Renata Žídková
233541614

provoz.skola.troja.fms.cz@sodexo.com