Úvodní strana » Zápis 2017

 

Vážení rodiče,

po mnoha konzultacích a jednáních jsme dospěli k závěru, že pro splnění požadavku rovného přístupu ke všem dětem, budeme losovat ze všech dětí, které nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti. Hlavním důvodem byla skutečnost, že jsme všechny děti, které mají na škole sourozence, přijmout nemohli. Jsme přesvědčeni, že  tato varianta je ze všech možností  relativně nejspravedlivější, i když víme, že ne všichni budou souhlasit.

Rodiče dětí, které byly přijaty prosím o potvrzení nástupu. Pokud jste se rozhodli pro jinou školu, můžeme přijmout náhradníky.

S poděkováním, omluvou a pozdravem A.Pacík

ZÁPIS 2017/2018  - NEPŘIJATI

Reg.číslo

Důvod

1701

Bydliště mimo spádovou oblast, nedostatečná kapacita školy

1704

Bydliště mimo spádovou oblast, nedostatečná kapacita školy

1708

Bydliště mimo spádovou oblast, nedostatečná kapacita školy

1711

Bydliště mimo spádovou oblast, nedostatečná kapacita školy

1712

Bydliště mimo spádovou oblast, nedostatečná kapacita školy

1714

Bydliště mimo spádovou oblast, nedostatečná kapacita školy

1719

Bydliště mimo spádovou oblast, nedostatečná kapacita školy

1721

Bydliště mimo spádovou oblast, nedostatečná kapacita školy

1726

Bydliště mimo spádovou oblast, nedostatečná kapacita školy

1729

Bydliště mimo spádovou oblast, nedostatečná kapacita školy

1731

Bydliště mimo spádovou oblast, nedostatečná kapacita školy

1732

Bydliště mimo spádovou oblast, nedostatečná kapacita školy

1734

Bydliště mimo spádovou oblast, nedostatečná kapacita školy

1735

Bydliště mimo spádovou oblast, nedostatečná kapacita školy

1739

Bydliště mimo spádovou oblast, nedostatečná kapacita školy

1740

Bydliště mimo spádovou oblast, nedostatečná kapacita školy

1741

Bydliště mimo spádovou oblast, nedostatečná kapacita školy

1742

Bydliště mimo spádovou oblast, nedostatečná kapacita školy

1745

Bydliště mimo spádovou oblast, nedostatečná kapacita školy

1746

Bydliště mimo spádovou oblast, nedostatečná kapacita školy

1748

Bydliště mimo spádovou oblast, nedostatečná kapacita školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 20. dubna 2017

Mgr. Alois Pacík, ředitel školy

ZÁPIS 2017/2018  - PŘIJATI

Reg.číslo

Důvod

1702

Spádová oblast

1705

Spádová oblast

1706

Spádová oblast

1707

Spádová oblast

1709

Spádová oblast

1710

Spádová oblast

1713

Spádová oblast

1715

Spádová oblast

1717

Spádová oblast

1718

Spádová oblast

1720

Spádová oblast

1722

Spádová oblast

1723

Spádová oblast

1724

Spádová oblast

1725

Spádová oblast

1727

Spádová oblast

1730

Spádová oblast

1733

Spádová oblast

1737

Spádová oblast

1738

Spádová oblast

1743

Spádová oblast

1747

Spádová oblast

1749

Spádová oblast

1716

Los

1728

Los

1744

Los

1736

Los

1703

Los

1701

Los 1. náhradník

1734

Los 2. náhradník

1714

Los 3. náhradník

1712

Los 4. náhradník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 20. dubna 2017

Mgr. Alois Pacík, ředitel školy

 

 

 

Základní škola Trojská 110

IČ:70997365

IZO:102237786

Bankovní účet:
163045588/0600

Datová schránka:
8i9mrdi

Školská rada:

skrad.zstrojska@atlas.cz

Pedagogická poradna:

spp.zstrojska@atlas.cz